Pengenalan

APAKAH Biologi?

Biologi (pinjaman bahasa Inggeris: biology: dari bahasa Greek: βίος, bios, “kehidupan”; λόγος, logos, “kata”) adalah kajian saintifik mengenai hidup.

Biologi mengkaji struktur, fungsi, pertumbuhan, asal, evolusi dan taburan benda hidup.

Bidang ini mengelaskan dan menerangkan organisma, fungsi mereka, cara dan sebab spesies wujud, serta interaksi sesama mereka dan alam sekeliling.

#Secara amnya, biologi dibahagikan kepada pelbagai bidang. Antaranya;

bio typeKenapa Biologi penting dalam kehidupan kita?

Semua hidupan di bumi adalah penting diantara satu sama lain.
Manusia sepatutnya bijak menguruskan bumi kerana sifatnya boleh merancang serta boleh melaksanakan sesuatu tindakan, agar semua hidupan di muka bumi ini boleh hidup dengan aman dan kekal berguna antara satu sama lain.
Sayangnya, kebanyakan manusia lebih cenderung kepada mengganggu keseimbangan ekologi semula jadi (natural ecological balance). Ini disebabkan oleh sifat terlalu tamak serta kurangnya pengetahuan tentang ilmu biologi. Disinilah pentingnya kita mempelajari ilmu biologi.
Adalah juga penting untuk mengetahui tentang diri kita dari segi struktur dan fungsi, dan membandingkan diri kita dengan organisma lain agar kita dapat menjaga diri sendiri serta makhluk lain dengan baik.
Penyelidikan tentang pelbagai bidang biologi seperti kajian penyakit-penyakit dan rawatannya (diseases and their treatment), pengeluaran makanan (food production), kejuruteraan genetik (genetic engineering) dan pengurusan alam sekitar (environmental management) adalah amat penting dalam memastikan kelangsungan hidup yang baik serta aman di atas planet ini.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s